sobota, 12 września 2015

Kontrasty


Paeonia 'Coral Sunset'
Eucaliptus populus 
Thlaspi arvense 'Green bell'
Eucalyptus parvifolia
Gerbera 
Eustoma
Celosia cristata
Hypericum
Leucodendron 'Safari Sunset'